Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om du bor i huset så är du också med i ett matlag. Ett matlag består av en eller flera team ledare och vi har i dagsläget fem av dessa matlag.

Vi lagar mat varje Tisdag och Torsdag och middagen börjar oftast 17:30.

Info

Du förväntas att delta minst ungefär två pass per matlagsvecka. Om du inte kan vara med alls bör du försöka hitta en ersättare från ett annat matlag.  

Matlagets Ansvar

Matlaget har en budget på ungefär 1000:- per middag och ansvarar för alla delar av matlagningen:

  •  Komma fram till vilka recept som ska lagas
  •  Vem som ska genomföra vilket moment
  •  Inhandling
  •  Tillagning
  •  Servering
  •  Städning av köket
  •  Städning av matsalen

Kostnad

Middagarna är just nu gratis fram till nästa husmöte i oktober. 

Veckoplanering

Exempel på en veckoplanering för ett matlag kan se ut såhär: 

VemMåndagTisdagOnsdagTorsdag
MikaelFörbereder 20 - 21
Förbereder 20 - 21Lagar 15 - 18
HansFörbereder 20 - 21Lagar 15 - 18
Lagar 15 - 18
PetterHandlarLagar 15 - 18Förbereder 20 - 21
August
Disk & StädFörbereder 20 - 21Lagar 15 - 18
Johan
Disk & StädFörbereder 20 - 21Disk & Städ
Mia
Lagar 15 - 18Förbereder 20 - 21Disk & Städ
MuhammedFörbereder 20 - 21Lagar 15 - 18
Lagar 15 - 18
BeritFörbereder 20 - 21Disk & Städ
Disk & Städ
FransZackHandlar

Matsalsförberedelse


Matsalsförberedelse

BrandonPreparation 20 - 21Cooking 15 - 18Preparation 20 - 21


Info

Om du är intresserad av att flytta in i Rudbeckia så brukar det vara väldigt möjligt att delta vid en middag för att kunna umgås med de boende innan man bestämmer sig för att flytta in.