Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beläget I södra Uppsala mitt emellan Ulleråker, Kåbo och Norby ligger den nya stadsdelen Rosendal där vårt fina kollektivhus ligger i dess tilltänkta centrum. Rosendal är en stadsdel under uppbyggnad och byggstöket kan komma att vara en ständig närvaro för de boende i Rosendal. Vi i kollektivhuset rudbeckia är dock bli ganska besparade byggstöket då dels är belägna intill parken carlshage samt har projektet kompositörenprecis intill som vi delar innergård med. 

Infrastruktur idag

I rosendal finns idag redan gott om infrastruktur, bland annat följande verksamheter


Man har också satsat på att bygga ut Torgny Segerstedts Allé komplett med cykelvägar och farthinder.

På denna väg trafikerar busslinjerna 1:an som är ringlinjen förbi IKEA och ekonomikum, 3:an mot Gottsunda och 11:an mot Fyrislund. Så anslutningarna från Talltorget och Rosendals torg är mycket goda för att ta sig snabbt in till stan eller ut till Boländerna eller för den delen Gränby. 

Hur kommer Rosendal se ut om fem år då? 

Det finns en virtuell 3D modell över hur hela stadsdelen kommer utvecklas de kommande fem åren på länken nedan. 

https://rosendal.openvr.se/files/stream/public/data/Panorama/index.html  • No labels